آرشیو مطالب : كورس

با شركت ۵۳ راس اسب؛

هفته پنجم كورس اسبدوانی بهاره گنبد برگزار گردید

هفته پنجم كورس اسبدوانی بهاره گنبد برگزار گردید
با شركت ۵۳ راس اسب؛

هفته بیست و هفتم كورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار گردید

هفته بیست و هفتم كورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار گردید
با شركت ۵۷ راس اسب؛

برگزاری شانزدهمین هفته از كورس اسبدوانی پاییزه گنبد

برگزاری شانزدهمین هفته از كورس اسبدوانی پاییزه گنبد
با شركت ۵۵ راس اسب؛

هفته ششم از كورس اسبدوانی پاییزه گنبد

هفته ششم از كورس اسبدوانی پاییزه گنبد
با شركت ۵۰ راس اسب؛

برگزاری هفته پنجم كورس اسبدوانی پاییزه گنبد

برگزاری هفته پنجم كورس اسبدوانی پاییزه گنبد
با شركت ۴۹ راس اسب؛

برگزاری هفته دوم كورس اسبدوانی پاییزه گنبد

برگزاری هفته دوم كورس اسبدوانی پاییزه گنبد
با شركت ۵۴ اسب

هفته چهارم كورس اسبدوانی پاییزه آق قلا برگزار گردید

هفته چهارم كورس اسبدوانی پاییزه آق قلا برگزار گردید
با شركت ۴۶ راس اسب؛

برگزاری دومین هفته از كورس اسبدوانی پاییزه آق قلا

برگزاری دومین هفته از كورس اسبدوانی پاییزه آق قلا
با شركت ۴۹ راس اسب؛

برگزاری اولین هفته از كورس اسبدوانی پاییزه آق قلا

برگزاری اولین هفته از كورس اسبدوانی پاییزه آق قلا
برای دومین هفته پیاپی؛

لغو هفته اول از كورس اسبدوانی پاییزه آق قلا

لغو هفته اول از كورس اسبدوانی پاییزه آق قلا
با شركت ۴۴ راس اسب؛

برگزاری هفته دوازدهم كورس اسبدوانی در بندرتركمن

برگزاری هفته دوازدهم كورس اسبدوانی در بندرتركمن
مدیركل ورزش و جوانان گلستان:

تمدید مدیریت گلستان بر مجموعه های سواركاری

تمدید مدیریت گلستان بر مجموعه های سواركاری
با شركت ۴۶ راس اسب؛

برگزاری دهمین هفته از كورس اسب دوانی تابستانی در بندرتركمن

برگزاری دهمین هفته از كورس اسب دوانی تابستانی در بندرتركمن

عبور چابك سواران از ایستگاه هشتم كورس اسب دوانی بندرتركمن

عبور چابك سواران از ایستگاه هشتم كورس اسب دوانی بندرتركمن

برگزاری ششمین هفته سواركاری بندرتركمن

برگزاری ششمین هفته سواركاری بندرتركمن
asbeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اسب من محفوظ است

اسب من

همه چیز درمورد اسب و اسب سواری و سوارکاری