به میزبانی شهر آیلند؛

مسابقات لیفت قهرمانی كشور به انتها رسید

مسابقات لیفت قهرمانی كشور به انتها رسید اسب من: مسابقات لیفت قهرمانی كشور به میزبانی شهر آیلند اجرا شد.به گزارش اسب من به نقل از مهر، مسابقات لیفت «بدون لوازم قهرمانی» كشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشكسوتان به میزبانی هیات بدنسازی و پرورش اندام منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان (شهر آیلند) و زیر نظر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران با استقبال گسترده ای انجام شد.
بیش از ۴۵۰ ورزشكار از ۲۶ استان سراسر كشور در این مسابقات با هم به رقابت پرداختند كه نتایج زیر رقم خورد:
* رده سنی نوجوانان
در وزن ۵۲ كیلوگرم مهیار رضایی فر از تیم شهرداری صباشهر با ركورد ۱۴۵ كیلوگرم در جای نخست ایستاد و پیمان روحانی از خراسان رضوی و محسن شاهپوری از همدان به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن۵۶ كیلوگرمجواد جهان گشته از خراسان رضوی با ركورد ۱۶۰ كیلوگرم اول شد و امیرحسین هاشمی از سیستان و بلوچستان و سید امیر سیدنژاد از گیلان مقامهای دوم و سوم را تصاحب كردند.
در وزن ۶۰ كیلوگرم سجاد سلیمانیان از اصفهان با ركورد ۱۷۵ كیلوگرم در جای نخست ایستاد و مهدی طاهری از همدان و امیرحسین عباس آبادی از شهرداری صباشهر جایگاه های دوم و سوم این وزن را مال خود كردند.
در وزن ۶۷.۵ كیلوگرم محمدجواد تقی زاده از استان كرمان باركورد ۲۱۲.۵ كیلوگرم اول شد و علیرضا محمدی از مازندران و محمد حائزی از اردبیل مقامهای بعدی را از خود كردند.
در وزن ۷۵ كیلوگرم ایمان طبیبان از اصفهان الف با ركورد ۲۱۲ كیلوگرم اول شد و حسن اسفندیارپور از كرمان و رضا قدرتی مقدم از خراسان شمالی به ترتیب مقامهای دوم و سوم مسابقات را تصاحب كردند.
در وزن ۸۲.۵ كیلوگرم میثم صالح جوتقانی از شهرداری صباشهر با ركورد ۲۲۵ كیلوگرم در جای نخست ایستاد و ابوالفضل لك از لرستان و محمد بیجار زهی از سیستان و بلوچستان در رقابتی بسیار نزدیك به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۹۰ كیلوگرم محمدحسین باقری از اصفهان با ۲۶۰ كیلوگرم در رده اول رده بندی وزن خود ایستاد و محمد امین كریمی از خراسان رضوی و محمد كریمی از یزد به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۱۰۰ كیلوگرم یوسف رحیمی از اردبیل با مهار وزنه ۲۸۰ كیلوگرمی اول شد و سجاد صحرانورد از خراسان شمالی و امیر خدقی از سیستان و بلوچستان به ترتیب دوم و سوم شدند.
در دسته ۱۱۰ كیلوگرم محمدباقر مهدوی از اصفهان با ركورد ۲۵۲.۵ كیلوگرم اول شد و امیر ملیحی از همدان و سامان عباس پور از خراسان رضوی به ترتیب مكانهای دوم و سوم را مال خود كردند.
در دسته ۱۲۵ كیلوگرمحسن شعبان جعفری از تیم شهرداری صباشهر با ركورد ۲۶۰ كیلوگرم اول شد و علی قنبری از ایلام و مهدی عباسی شهرداری صباشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.
در دسته ۱۴۰ كیلوگرم امیر كیخا از استان سیستان و بلوچستان با ركورد ۲۴۰ كیلوگرم اول شد و محمد صادقی از تهران و سیدمهدی عبدالهی از اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۱۴۰+ كیلوگرم محراب علی محمدی از همدان با ركورد ۲۴۰ كیلوگرم اول شد و علیرضا محمودآبادی از خراسان رضوی و هادی ملاباقری از مازندران به ترتیب مكانهای دوم و سوم جدول رده بندی این وزن را تصاحب كردند.
* رده سنی جوانان
در وزن ۷۵ كیلوگرم جوانان حسین حیدریان از خراسان رضوی با ركورد ۲۳۰ كیلوگرم اول شد و رضا شهبازی از آذربایجان غربی و امیررضا محمدی از گیلان به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۸۲.۵ كیلوگرم علی سامانی از اصفهان با ركورد ۲۶۷.۵ كیلوگرم در جای نخست ایستاد و امیرحسین صفرنژاد از خراسان رضوی و علی نجفی از همدان به ترتیب دوم و سوم شدند.
در دسته ۹۰ كیلوگرم محمد خودستان از سیستان و بلوچستان با ركورد ۲۵۰ كیلوگرم اول شد؛ مجید رحیمی از اصفهان و مهدی محمدپرست از سیستان و بلوچستان به ترتیب مكانهای دوم و سوم را تصاحب كردند.
در وزن ۱۰۰ كیلوگرم امیر میرزاباقری از اصفهان با ركورد ۲۷۰ كیلوگرم اول شد و دانیال پیل جو از خراسان رضوی و امیرحسین ابراهیمی از شهرداری صباشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.
در دسته ۱۱۰ كیلوگرم علیرضا رحمانیان با ۲۷۰ كیلوگرم از شهرداری صباشهر اول شد و علیرضا مصلی از شهرداری صباشهر و مهدی میرشكار از سیستان و بلوچستان به تربیت جایگاههای دوم و سوم را تصاحب كردند.
در دسته ۱۲۵ كیلوگرم توحید سپونی از شهرداری صباشهر با مهار وزنه ۳۰۰ كیلوگرم اول شد و محمد كارگر از یزد و سید سجاد محمدی از استان مركزی به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۱۴۰ كیلوگرم مهدی هاشمی از استان همدان با مهار وزنه ۲۷۲.۵ كیلوگرم اول شد و امیر فتاحی از خراسان رضوی و رضا رحمانی نسب از اصفهان به ترتیب مكانهای دوم و سوم جدول را تصاحب كردند.
در وزن ۱۴۰+ كیلوگرم متین علی محمدی از شهرداری صباشهر با ركورد ۳۱۰ كیلوگرم در جای نخست ایستاد و حسین حسن آبادی باز هم از شهرداری صباشهر و محمود تقدسی از استان خراسان رضوی جایگاه های دوم و سوم را مال خود كردند.
* رده سنی بزرگسالان
در دسته ۵۶ كیلوگرم بزرگسالان محمدامین ششگانی از استان همدان با ركورد ۱۶۲.۵ كیلوگرم در جایگاه اول جدول رده بندی این گروه ایستاد و وحید فراهانی از شهرداری صباشهر و جواد جهان گشته از استان خراسان رضوی به ترتیب دوم و سوم شدند.
در دسته ۶۰ كیلوگرم محمود بهرامی از استان چهارمحال بختیاری با مهار وزنه ۱۹۵ كیلوگرم اول شد و محمد تیربخش از استان هرمزگان و محمدتقی عباسی از استان همدان به ترتیب جایگاههای دوم و سوم جدول رده بندی این وزن را مال خود كردند.
در وزن ۶۷.۵ كیلوگرم نیز علی اصغر بلوچ زاده از استان خراسان رضوی با ركورد ۲۲۰ كیلوگرم اول شد و سپهر بهرادنیا بازهم از استان خراسان رضوی و امین الله باقلانی از ایلام به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۷۵ كیلوگرم محمدحسین فلامتكار از استان گیلان با ركورد ۲۱۵ كیلوگرم اول شد و مجید دانشی از شهرداری صباشهر و وحید بلاری از استان خراسان رضوی به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۸۲.۵ كیلوگرم هومن قره پور از استان مازندران با ركورد ۲۷۵ كیلوگرم اول شد، سعید كاكولكی از استان اصفهان در جای دوم ایستاد و امیرحسین صفرنژاد از استان خراسان رضوی در رقابتی بسیار نزدیك جایگاه سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داد.
در وزن ۹۰ كیلوگرم مهران اباذری از خراسان رضوی با ركورد ۲۹۰ كیلوگرم اول شد و مهرداد مهری از استان اصفهان و برهان پیلگری از استان كردستان به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۱۰۰كیلوگرم مجید تلخابی از استان سیستان و بلوچستان با ركورد ۳۰۰ كیلوگرم اول شد و بهزاد صفری از شهرداری صباشهر و مجید نجفی از استان اصفهان جایگاههای بعدی را به خود اختصاص دادند.
در وزن ۱۱۰كیلوگرم آرمان مهری از استان اصفهان با مهار وزنه ۳۱۰ كیلوگرم در جای نخست ایستاد، ربیع هادی زاده از استان خراسان جنوبی و حسن بدیعی از شهرداری صباشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۱۲۵كیلوگرم مجید یعقوبی از شهرداری صباشهر با مهار وزنه ۳۱۷.۵ كیلوگرم در جای نخست ایستاد و اكبر قسمتی از استان خراسان رضوی و مهرداد نجفی از شهرداری صباشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۱۴۰كیلوگرم عارف احمدی از شهرداری صباشهر با ركورد ۳۵۰ كیلوگرم اول شد و سید مسعود شعبانی بازهم از شهرداری صباشهر و مهدی خدایاری از استان خراسان رضوی به ترتیب دوم و سوم شدند.
در وزن ۱۴۰+ كیلوگرم علی سروقه از استان اصفهان با مهار وزنه ۳۳۰ كیلوگرم اول شد و امیررضا محمدپور از استان مازندران و مجید رمضانی از شهرداری صباشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.
* رده سنی پیشكسوتان
در آخرین رده مسابقات قهرمانی كشور كه به پیشكسوتان اختصاص داشت شركت كنندگان در ۳ رده مستر یك، دو و سه با هم به رقابت پرداختند كه در این میان نفرات برتر هر وزن به شرح زیر معرفی شدند:
مسابقات پیشكسوتان مستر یك
وزن ۶۷.۵ كیلوگرم: علیرضا مهرعلی تبار(مازندران)، رضا ریگی(یزد) و عباس بیات(همدان)
وزن ۷۵ كیلوگرم: محمد مروتی(كردستان)، سبحان مرادی(قزوین) و جواد بهرامی(اصفهان)
وزن ۸۲.۵ كیلوگرم: فریدون رمضانی(قزوین)، محمدرضا روحانی(خراسان رضوی) و حامد یوسف وند(سیستان و بلوچستان)
وزن ۹۰ كیلوگرم: سعید كشاورز جعفرزاده(قزوین)، علی اكبر اسدی(كرمان) و سعید رفیعی(اصفهان)
وزن ۱۰۰ كیلوگرم: مجید تلخابی(سیستان و بلوچستان)، رسوی ولی پور(كردستان) و مهدی عسگری(اصفهان)
وزن ۱۱۰ كیلوگرم: رمضان حضرت گلی(شهرداری صباشهر)، علیرضا رجبی(اصفهان) ومهدی غلامی(همدان)
وزن ۱۲۵ كیلوگرم: هادی تلخابی(سیستان و بلوچستان)، احمد مولایی(اصفهان) و علیرضا خدایاری(خراسان رضوی)
وزن ۱۴۰ كیلوگرم: علیرضا آرمی(خراسان رضوی)، رجب میرزایی(خراسان رضوی) و سید عباس محمدی(اصفهان)
وزن ۱۴۰+ كیلوگرم: مرتضی فرهی(شهرداری صباشهر)، صفت الله مقدم(البرز) و آرش علی مرادی(شهرداری صباشهر)
مسابقات پیشكسوتان مستر ۲
وزن ۵۶ كیلوگرم: افضل سلیمانی(البرز) و علی داوودی(قزوین)
وزن ۶۰ كیلوگرم: اصغر زندی(اصفهان)
وزن ۶۷.۵ كیلوگرم: محمدتقی گیوه چی(سیستان و بلوچستان) و حمیدرضا جدیدی(البرز)
وزن ۷۵ كیلوگرم: سید وحید نژادی(اصفهان)، حسین صادقی(اصفهان) و فرزاد معتمدی(مازندران)
وزن ۸۲.۵ كیلوگرم: علی محمد سیلابی(اصفهان)، علی اكبر درویش(خراسان رضوی) و محسن انصاری(كردستان)
وزن ۹۰ كیلوگرم: عبدالخالق قانعی(اصفهان)، منصور اقبالی نیا(البرز) و محمد زارع(فارس)
وزن ۱۰۰ كیلوگرم: علیرضا یساولی(البرز)، علی محمد آریافر(همدان) و احمد حسنی(كردستان)
وزن ۱۱۰ كیلوگرم: علیرضا ثقفی(البرز)، محمد واهبی(اردبیل) و حسین خجندی (اصفهان)
وزن ۱۲۵ كیلوگرم: محمدعلی حافظی(یزد) و علی اكبر غفاری(قم)
وزن ۱۴۰ كیلوگرم: احمد پویا(البرز) و كوروش سامانی(چهارمحال بختیاری)
وزن ۱۴۰+ كیلوگرم: حسین كاظمی(اصفهان)
مسابقات پیشكسوتان مستر ۳
وزن ۵۶ كیلوگرم: محمدرضا عمرانی(مركزی) و سید ابراهیم مرتضوی(اصفهان)
وزن ۷۵ كیلوگرم: كریم گرشاسبی(البرز) و عبدالكریم ظیغمی(یزد)
وزن ۸۲.۵ كیلوگرم: اكبر رحیم زاده(اصفهان) و سید قدرت طاهریان(چهارمحال بختیاری)
وزن ۹۰ كیلوگرم: نادر زینلی(یزد) و حسین صالحی(اصفهان)
وزن ۱۰۰ كیلوگرم: محمد حاجی(خراسان رضوی)، مجتبی زعفرانی(اصفهان) و نادعلی گرسیوز(اصفهان)
رده بندی تیمی مسابقات
رده نوجوانان: اصفهان، خراسان رضوی و شهرداری صباشهر تهران
رده جوانان: شهرداری صباشهر تهران، اصفهان و خراسان رضوی
رده بزرگسالان: اصفهان، خراسان رضوی و شهرداری صباشهر تهران
امیر توكلی سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(شهر آیلند) درباب برگزاری مسابقات لیفت قهرمانی كشور اظهار داشت: بسیار خوشحالم كه این مسابقات با سطح كیفی بسیار مناسب انجام شد و شاهد جابجایی چند ركورد كشوری بودیم. همین طور ركورد بیشترین شركت كننده در مسابقات لیفت قهرمانی كشور در شهر آیلند شكسته شد. انشاءالله در آینده شاهد برگزاری و میزبانی مسابقات مهم دیگری در این مجموعه باشیم.
همچنین رضا قدیمی سرپرست اداره ورزش منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(شهر آیلند) نیز اظهار داشت: بسیار خوشحال هستم كه میزبانی مسابقات لیفت قهرمانی كشور را برعهده داشتیم و بدون شك با استقبالی كه صورت گرفته توانستیم یك اتفاق خیلی ویژه و به یادماندنی را در ورزش كشور و در شهر آیلند رقم بزنیم. جا دارد در اینجا از حمایتهای بی دریغ و دلسوزانه آقای موسوی تشكر و قدردانی كنم و نوید این را بدهم كه شهر آیلند باز هم با قدرت میزبان مسابقات سراسری كشور و رویدارهای مهم بین المللی باشد.

1398/10/20
16:03:40
5.0 / 5
4501
تگهای خبر: اسب , بازی , پیشكسوت , تیم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
asbeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اسب من محفوظ است

اسب من

همه چیز درمورد اسب و اسب سواری و سوارکاری