وكیل علی كریمی: می گویند لحن موكلم تند است، آیا نقدهای ملایم موثر بود؟، آماده دفاع حقوقی هستیم

وكیل علی كریمی: می گویند لحن موكلم تند است، آیا نقدهای ملایم موثر بود؟، آماده دفاع حقوقی هستیم اسب من: ایسنا نوشت: وكیل علی كریمی در پاسخ به شكایت های مختلف مطرح شده ضد موكلش در خلال روزهای گذشته می گوید طبق قانون اساسی و آیات و روایات، موكل او حق انتقاد سازنده را دارد.وحید ملكی در گفت وگو درباره شكایت وكیل مهدی تاج از علی كریمی و در پاسخ به این سوال كه آیا با وجود شكایت مهدی تاج از كریمی، او همچنان به انتقاد از مهدی تاج و فردوسی پور می پردازد، اظهار نمود: من صرفا در بعضی امور وكیل علی كریمی هستم اما امر به معروف و نهی از منكر یا همان نقد، طبق اصل ۸ قانون اساسی و آیه شریفه "و المؤمنون و المومنات بعضهم أولیا بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر" و مطابق روایت "كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیه" همه ما نسبت به یكدیگر مسئولیم و حق نقد سازنده را داریم.
او در مورد اظهارات وكیل مهدی تاج در خصوص اینكه جهت رعایت انصاف و عدالت شكایت خودش را به فدراسیون نبرده و به قوه قضاییه خواهد برد، خاطرنشان كرد: ضمن احترام به همكارم، اساسا ادعایی كه متضمن وقوع جرم باشد، البته بر فرض محال كه اظهار خلاف واقع یا بزهی در كار باشد، از صلاحیت اركان قضایی فدراسیون فوتبال خارج است. این مطلب در مفهوم موافق و مخالف ماده ۲۰ آیین نامه كمیته اخلاق و مواد۳۰ و ۳۱ آیین نامه كمیته انضباطی قابل استخراج است.
وكیل علی كریمی ادامه داد: همچون خصوصیت های یك اداره خوب، شفاف سازی، سازوكار نظارتی بیشتر، خدمات رسانی و حاكمیت قانون است و باید با تولید فضای بهتر و صمیمی با حضور خبرگان ورزش و پیشكسوت فوتبال بستری برای شنیدن نقدهای مشفقانه و شفاف سازی وجود داشته باشد.
ملكی در این خصوص كه علاوه بر مهدی تاج سایر افرادی كه كریمی به آنها اشاره كرده و احتمال شكایتشان وجود دارد خاطرنشان كرد: جامعه ورزشی به خصوص فوتبالی ما نیاز مبرم به گفت‏ و شنود دارد. در این میان تعاملاتی آرامش ‏بخش خواهد بود كه با متانت و بردباری به وجود می آید تا سایر اقشار جامعه و اهالی فوتبال را به تحمل نظر دیگران كمك نماید. شاید گفته شود جناب كریمی با لحنی تند نقدهایی كرده لكن آیا نقدهای ملایم تر پیشین او و سایر پیشكسوتان خبره در این زمینه مثمر ثمر واقع شد؟ آیا رسانه یا مطبوعات به معنای عام كلمه، گریزی به مبحث حاضر زدند؟ البته اینجانب و موكلم آماده دفاع حقوقی هستیم اما بعید میدانم طرح دعاوی و شكایت از یكدیگر اصل مبحث را منتفی و حل كند.
وحید ملكی در ادامه درباره شكایت ستاد امر به معروف و نهی از منكر اصفهان اظهار نمود: اولا این مطلب صرفا در جهت روشن شدن ابعاد مبحث مورد نظر بوده و جنبه واكنشی ندارد اما به صورت مشخص ستاد امر به معروف و نهی از منكر اصفهان، مدتی پیش طی عریضه ای با این مضمون كه موكل بنده (علی كریمی) با درج مطالبی در صفحه شخصی اینستاگرامشان به برخی ارزش ها توهین كرده و اینكه مشارالیه مخاطب زیادی داشته است و همینطور احتمال تالی فاسدهای اخلاقی برای اهالی و هواداران او می رود و موارد دیگر، به همین دلایل این ستاد خطاب به كمیته محترم اخلاق فدراسیون فوتبال گزارشی عرضه می دهد. كمیته اخلاق مبحث طرح شده را از صلاحیت خود خارج دانسته و مراتب را جهت تعیین تكلیف به مرجع ذی صلاح قضایی ارجاع میدهد. بدین ترتیب مرجع مذكور هم هم مبحث را به یكی از شعبه های مخصوص این امر جهت رسیدگی ماهیتی به نحو قضایی ارجاع می دهد و از علی كریمی جهت ادای توضیح دعوت به عمل می آید.
وكیل علی كریمی در ادامه اظهار داشت: نگرانی حقوقی از شكایت ستاد محترم امر به معروف و نهی از منكر نداریم، چون كه علی كریمی مصداق و نمونه واقعی امر به معروف و نهی از منكر در حوزه خودش است و اساسا توهین و مطلب خلاف عرف و ارزشی نشر داده نشده است. البته حداقل انتظار از ستاد موصوف این بود كه چنانچه ابهام یا برداشتی از پست های موكل من داشتند با تاسی از آموزه های دینی، فقهی و اصل مترقی ۸ قانون اساسی و آیه شریفه "و المؤمنون و المومنات بعضم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر" مراتب امر به معروف و نهی از منكر و مراحل آن را مدنظر و مبحث را با پرسش تلفنی و یا مكتوب پیگیری میكردند.
ملكی در ادامه به تشریح مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منكر پرداخت و توضیح داد: البته ستاد موصوف كه عهده دار وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منكر (به عنوان یكی از فروعات دین مبین اسلام) است و صد البته مروج و متولی و آگاه به مراحل و درجات این امر خطیر هستند و بنا به اظهار ریاست ستاد موردنظر صرفا عرضه گزارش به كمیته اخلاق نموده و این همان تذكر و مراحل اولیه امر به معرف و نهی از منكر است، ابراز كردند، ضمن احترام و تكریم به نظر آنها به نظر می رسد باید بعد از طی نمودن مرحله اول (اظهار تنفر قلبی) و مرحله دوم (تذكر از طریق گفتار زبان و عندالزوم ارسال عریضه و نامه به شخص مدنظر ) در گام آخر بعنوان اقدام عملی مبادرت به طرح مساله در كمیته اخلاق می كردند چون كه متاسفانه عدم رفع ابهام مستقیم از علی كریمی منجر به تشكیل پرونده قضایی شده است. چه بسا با لحاظ دو مرحله اشاره شده بعنوان مقدمات وجوبی امر به معروف و نهی از منكر و علم و آگاهی از مقصود علی كریمی و رفع ابهام از پست های وی اساسا به طرح عریضه به كمیته اخلاق و پرونده قضایی نمی رسید.
او ادامه داد: صرفنظر از آنكه علت طرح شكایت از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منكر مستقر در اصفهان از نظر موكل من مبهم است. علی كریمی بارها و بارها از تریبون فضای مجازی و به راه های مختلف پیام های ارزشی نشر داده است. همچون تبریك روز جانباز، عیادت از معلولان، همدردی با مردم كرمانشاه، همدردی با سانحه سانچی، همگامی با پویش جازموریان و ده ها پیام ارزشی دیگر. بنابراین شایسته بود به جای طرح دعوی و شكایت، از پتانسیل و سرمایه اجتماعی هواداران علی كریمی به نحو مطلوب تری بهره میبردند و استفاده اجتماعی میكردند.
وكیل علی كریمی تصریح كرد: چرا این اقدام صرف نظر از نتیجه اثباتی یا نفی برای ستاد امر به معروف و نهی از منكر اصفهان، موجبات تكدر علی كریمی و نتیجه عكس قضیه داشته است.
وكیل علی كریمی در پاسخ به این سوال كه آیا شكایت ستاد امر به معروف و نهی از منكر اصفهان به علت انتشار پیام و تصویری از مقبره كوروش بوده، اظهار داشت: چنانچه هدف نهاد موردنظر از عریضه شان، پیامی است در ذیل مقبره كوروش منتشر گردید هم اساسا توهین و یا جرمی رخ نداده است بلكه برعكس ارزش ساده زیستی كه سیره ائمه اطهار است ترویج داده شده است. از طرفی نفس تصویر مقبره كوروش كه طبق نظر بعضی از علمای اسلام كوروش همان ذوالقرنین مورد اشاره در قران كریم است، هم توهینی به مقدسات قلمداد نمیشود. البته امری كه توسط مقام قضایی بررسی خواهد شد.
ملكی در ادامه در مورد نقدهای موكلش در حوزه فوتبال و فساد در این ورزش اظهار داشت: در این زمینه دخالتی ندارم و علی كریمی چنانچه نقدی دارد به دلیل كسوت و سابقه طولانی و افتخارات ملی است كه در عرصه ورزش دارد.
او اضافه كرد: رسانه ها هم باید بستری منعطف با شرایط برابر و منصفانه جهت شنیده شدن نقدها و عریضه های اهل فوتبال (خاصه خبرگان این زمینه) در نهاد فدراسیون - كه طبق ماده یك اساسانامه، فدراسیون نهادی غیردولتی به حساب می آید - بسترسازی شود. البته به این معنا نیست كه از صدر تا ذیل این نهاد دارای مشكل است زیرا شخص بنده شاهد زحمات همكاران در كمیته اخلاق، كمیته تعیین وضعیت و كمیته تدوین مقررات هستم و جا دارد از این عزیزان تشكر و قدردانی كنم.

256 41


1396/11/18
12:41:28
5.0 / 5
4865
تگهای خبر: پیشكسوت , فدراسیون , ورزش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
asbeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اسب من محفوظ است

اسب من

همه چیز درمورد اسب و اسب سواری و سوارکاری