در گزارش اسب من مطرح شد؛

10 طلای قطعی المپیك با 400 میلیارد

10 طلای قطعی المپیك با 400 میلیارد به گزارش اسب من یكی از مدیران ورزش با تاكید بر اینكه برنامه ۱۲ ساله نیاز اساسی ورزش است، بر سرمایه گذاری انفرادی و رشته ای تاكید و آنرا عامل برای افزایش قطعی مدال های طلای ایران در المپیك عنوان نمود.به گزارش اسب من به نقل از مهر، نظام مند کردن پرداخت بودجه به فدراسیون ها طرحی است که به منظور تصویب و اجرا در کمیته ملی المپیک پیگیری می شود تا از این پس عددِ رقم پرداختی به هر یک از فدراسیون ها در چارچوب فرمول مالی مشخص شود.
نبود چنین الگویی طی سال های گذشته همواره انتقاداتی را به همراه داشت با این توجیه که در تعیین رقم پرداختی به فدراسیون ها، عدالت و رعایت آن خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد و بنا بر این افزایش بودجه تمام رشته ها - با هر سطح فعالیتی - به یک میزان انجام می شود.
با تصویب الگوی پیشنهادی که پیگیری آن به سید عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی و عضو هیأت اجرایی مسئولیت واگذار شده اما سهم سالیانه فدراسیون ها از بودجه این کمیته به یک نسبت نخواهد بود. موضوعی که محمد علیپور دیگر عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک هم از آن استقبال می کند. البته وی تاکید دارد که در مجموع دستگاه ورزش شامل وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید روال همیشگی در توزیع بودجه را کنار گذاشته و با سرمایه گذاری انفرادی و رشته ای، به سمت مهیا شدن شرایط برای مدال آوری قطعیِ طلا در بازی های المپیک برود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای چنین طرحی برای المپیک توکیو کمی دیر است، اظهار داشت که چالش و دغدغه همیشگی ورزش بابت چگونگی نتیجه گیری در بازی های المپیک به خاطر نداشتن برنامه بلندمدت است و اینکه برای هیچ یک از ادوار این بازی ها، سرمایه گذاری هدفمند صورت نمی گیرد.
عبور از مدیریت سنتی و گلخانه ای در ورزش
محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا به امروز ورزش ایران به صورت سنتی و گلخانه ای پیش رفته و با همین شیوه هم در میادین بزرگ بین المللی شرکت کرده است، اظهار داشت: در ارتباط با بودجه که بحث همیشگی و مورد نقد توسط مدیران رشته های مختلف است، باید مشخص شود که مسیر ورزش ایران چگونه پیش خواهد رفت. مقرر است مانند گذشته پیش رود یا اینکه از میان بیشتر از ۵۰ فدراسیون و ۱۵۰ رشته فعال، سرمایه گذاری بر روی رشته های دارای ظرفیت در برنامه باشد. طبیعی است که شیوه گذشته دیگر پاسخگو نیست.
لزوم سرمایه گذاری دراز مدت
وی افزود: ۷۰ درصد از ۱۰ کشوری که جایگاه های برتر را در بازی های المپیک کسب می کنند، سال هاست که بر روی رشته های دارای ظرفیت و پُر مدال خود کار کرده اند و نتیجه این شیوه کار را در بزرگ ترین میدان ورزشی دیده اند. این موضوعی است که در ورزش ایران هم باید مورد توجه باشد البته که اگر مدیران به دنبال نتیجه گیری قطعی هستند. البته این نوع نگاه و نتیجه گیری از آن نیازمند زمان طولانی است. بنا بر این است که اهمیت داشتن برنامه دراز مدت هم نباید نادیده گرفته شود.
ورزش ایران فاقد افق و چشم انداز است
رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی با اشاره به حضور چند دهه ای خود در ورزش ایران اظهار داشت: مدیران زیادی در زمان تصدی مسئولیت و پست خود برای برنامه بلندمدت طرح داشتند. حتی در یک مقطع زمانی طرح جامع ورزش هم برای یک دوره ۲۰ ساله عرضه شد اما امروز از هیچ یک از آنها خبری نیست بنا بر این ورزش کشور هیچ افق و چشم اندازی ندارد. البته که طرح جامع ورزش نقایصی داشت که اگر اجرا شده بود به مرور نقایص آن برطرف می شد ضمن اینکه امروز می توانستیم مدعی شویم که نیمی از یک راه را طی کرده و برای مابقی آن هم هدفمند هستیم.
نیاز ورزش به برنامه ۱۲ ساله
عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه در ورزش ایران تمام برنامه ریزی ها نهایتاً چهار ساله و برای هر دوره المپیک است، افزود: بنا بر این است که همیشه نسبت به کسب مدال و به خصوص طلا در این بازی ها ابهاماتی داریم. برای ورزش باید یک طرح ۱۲ ساله داشت تا بر مبنای آن برای سه دوره بازی های المپیک برنامه ریزی داشت. اینگونه می توانیم امروز بر روی رشته هایی مانند دوومیدانی، تیراندازی و شنا که جزو رشته های پُرمدال در المپیک هستند، سرمایه گذاری نماییم و برای دو - سه دوره آتی بازی های المپیک نتیجه سرمایه گذاری خویش را ببینیم.
به سمت افزایش رشته های مدال آورِ المپیک برویم
علیپور اشاره کرد: این شیوه کمک می نماید رشته های جدیدی برای مدال آوری داشته باشیم. طی ۱۲ سال قبل به جز دوومیدانی در رشته جدید دیگری مدال المپیک نداشتیم. اینگونه برنامه ریزی اما کمک می نماید که تعداد رشته های مدال آورمان بیشتر شده و به دنبال آن بر تعداد مدال ها هم اضافه خواهد شد. کاراته نمونه عینی دراین زمینه است. سال ها از فعالیت و سرمایه گذاری بر روی کاراته در ورزش کشور می گذرد و حالا این رشته جزو رشته های مسلم برای مدال آوری در بازی های توکیو است. کبدی نمونه دیگر است، سال ۷۹ من برای این رشته انجمن تشکیل دادم، فدراسیون کبدی هم سال ۸۳ تشکیل شد. همان زمان خیلی ها به توجهی که من به کبدی داشتم، گرفتند اما همین رشته در بازی های آسیایی دو مدال طلا گرفت.
تأثیر برنامه دراز مدت بر روی ساخت و سازهای ورزشی
وی به یک نکته دیگر هم اشاره نمود و اظهار داشت: وقتی ورزش دارای برنامه دراز مدت باشد و مشخص شود که سرمایه گذاری روی چه رشته هایی در اولویت است، مسیر ساخت و سازهای ورزشی هم هدفمند می شود چونکه قاعدتاً تصمیم گیری ها دراین زمینه در جهت پاسخ به کم و کاستی ها صورت خواهد گرفت.
سرمایه گذاری ها با رقم های بزرگ باشد
رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی در قسمتی دیگر از این گفتگو اشاره کرد: بودجه دولت محدود است و بالاخره تصمیم گیرندگان ورزش یک روز به این نتیجه می رسند که همه فدراسیون ها نمی توانند از آن سهم داشته باشد. مثلاً بیشتر فدراسیون ها سهم کمی داشته باشند وخودشان برای تأمین اعتبارات و درآمدزایی تلاش کنند و اینگونه بخش اعظم بودجه صرفِ ۲۰ فدراسیون شود، رقم پرداختی به این فدراسیون ها باید بزرگ و قابل توجه باشد نه در حد ۳۰ - ۲۰ درصد افزایش؛ مثلاً وقتی بودجه ۲ میلیاردی یک فدراسیون به ۲۰ میلیارد افزایش می یابد می توانیم انتظار تغییرات مثبت را داشته باشیم نه وقتی که مثلاً بودجه به ۲.۵ میلیارد افزایش می یابد.
تاکید بر سرمایه گذاری انفرادی
این مدیر ورزشی بر سرمایه گذاری انفرادی در ورزش بعنوان یکی از برنامه های کوتاه مدت که نتیجه گیری در آن طی چهار سال قابل دسترسی است هم تصریح کرد و اظهار داشت: تقریباً ۴ - ۳ سال قبل از هر دوره بازی های المپیک ۷۰ درصد ورزشکارانی که می توانند کسب سهمیه کنند و مدال بگیرند، مشخص هستند. می توان این افراد را برای یک بازه زمانی کوتاه مدت یعنی ۴ - ۳ ساله تحت حمایت و پوشش ویژه مالی قرار داد. این کار سخت نیست؛ مثلاً تعداد این ورزشکاران ۸۰ نفر است، اگر برای هر یک ۵ میلیارد هزینه شود در مجموع به ۴۰۰ میلیارد اعتبار نیاز است. این رقم بزرگی نیست نسبت به هفت هشت میلیاردی که سالیانه در ورزش هزینه می شود.
در المپیک پاریس ۵ تا ۱۰ مدال طلا خواهیم داشت اگر....
محمد علیپور در انتها این گفتگو اشاره کرد: تاثیر رنگ مدال و طلا بودن آن در المپیک بر کسی پوشیده نیست. امروز در مورد المپیک توکیو می توانیم از ۳ و نهایتاً ۵ مدال طلا صحبت نماییم در صورتی که اگر چنین سرمایه گذاری های انفرادی و رشته ای را داشته باشیم اساسا در المپیک پاریس ۵ تا ۱۰ طلای قطعی خواهیم داشت.

1399/02/13
14:23:07
5.0 / 5
3046
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
asbeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اسب من محفوظ است

اسب من

همه چیز درمورد اسب و اسب سواری و سوارکاری